కాలేజీ నుంచి కొలువుకు..

?

Channel Reputation Rank

#660
?

Activity Status

Stale

last updated

According to the data and stats that were collected, 'కాలేజీ నుంచి కొలువుకు..' channel has quite a good rank. The feed was last updated more than a year ago. In addition 'కాలేజీ నుంచి కొలువుకు..' includes a significant share of images in comparison to the text content. The channel mostly uses short articles along with sentence constructions of the intermediate readability level, which is a result indicating a well-crafted news inventory on the channel.

About 'కాలేజీ నుంచి కొలువుకు..' Channel

వ్యాఖ్యలు.. విశ్లేషణలు..

? Updates History Monthly Yearly
? Content Ratio
? Average Article Length

Short articles, prevailing on the channel, can be a good choice for 'కాలేజీ నుంచి కొలువుకు..' if they’re going to gain their audience’s sympathy with brevity.

short

long

? Readability Level

Intermediate readability level is common for 'కాలేజీ నుంచి కొలువుకు..' articles as it addresses the matters that demand certain level of education to be understood. Sometimes the channel gets even more difficult by issuing pieces of advanced readability level (there are just a few of them). In addition the channel contains some materials of a basic readability level.

advanced

basic

? Sentiment Analysis

Neutral sentiment normally indicates an unbiased attitude that prevails in the channel’s articles (e.g. it may include some kind of scientific or professional materials).

positive

negative

Recent News

Unfortunately కాలేజీ నుంచి కొలువుకు.. has no news yet.

But you may check out related channels listed below.

Related channels